อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปี

ด้วยปัจจุบันสถานการณ

Read more