บพท.สานพลังพัฒนาเมืองสร้าง “ภาคีเครือข่ายเมืองอัจฉริยะประเทศไทย” ปล่อยชุดความรู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อความอยู่ดีมีสุขครอบคลุม 7 มิติ

บพท.ประสานพลังภาคีเค

Read more

“กลุ่มมิตรผล” ยกระดับเกษตรกรไทย ผลักดัน “อีสาน” สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจไทย ผนึกกำลังภาคเอกชน พร้อมต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

   &n

Read more