ร้อยเอก ธรรมนัส ติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชท่าเรือคลองใหญ่ ด่านกักกันสัตว์ตราด ด่านตรวจประมงตราด พร้อมสั่งการให้ทำงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย

Read more

“แจงเหตุสมาชิกสหกรณ์ฯ ปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย จำกัด จ.สุโขทัย ถอนเงินไม่ได้ เกิดจากสหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์จนเกิดข้อบกพร่อง”

Read more

รมช.ไชยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมท่าหลวง และเยี่ยมชมฟาร์มเกษตรกรหนึ่ง ในสมาชิกสหกรณ์โคนมที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ I farmer plus กรมปศุสัตว์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22

Read more

สศก. ร่วมกับ ADB และ AIT ปักหมุดพื้นที่ ต.บัวใหญ่ จุดสาธิตเกษตรพื้นที่สูง จ.น่าน ขับเคลื่อนโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจ

Read more

ผศ.อนุพร นำทีมคณะผู้บริหาร และบุคลากรไหว้สักการะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี ของการก่อตั้งสถานีวิทยุ ม.ก.

วันพุธที่ 20 กันยายน

Read more