สศก. เผย ปัจจุบัน ไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 1.403 ล้านไร่ คิดเป็นมูลค่า 9 พันล้านบาท พร้อมลงพื้นที่ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์ ท้ายเกาะ ตลาดกลางเกษตรอินทรีย์แห่งแรกในไทย

นายฉันทานนท์ วรรณเขจ

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ช่วง 27 พ.ค. – 1 มิ.ย. 66 เฝ้าระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเบื้องต้นและหลังเกิดภัย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม

Read more