Kick off รณรงค์ป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพปศุสัตว์ (ครอบครัวปศุสัตว์เคลื่อนที่) เปิดให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

   &n

Read more

โลตัส เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” ปีที่ 6 สนันสนุนวัตถุดิบอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงอาหารดีมีประโยชน์

รายละเอียดการสมัครเข

Read more

กรมการปกครองเล็งฟันวินัยร้ายแรงข้าราชการออกใบอนุญาตครอบครองปืนให้กับผู้ต้องหาผู้มีประวัติอาชญากรรมคดีอาวุธปืนและยาเสพติด

จากกรณีข้าราชการฝ่าย

Read more