สนองพระบรมราโชบาย สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี

“สมัยก่อนที่ยังไม่มี

Read more

รมว. ธรรมนัส มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมผลักดันทำเกษตรแปลงใหญ่ ขับเคลื่อนผ่านนโยบาย “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร มูลค่าสูง”

   &n

Read more

ธรรมนัส มอบที่ปรึกษา รมว.กษ. เข้าแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อเพจดัง ที่สร้างความเสื่อมเสียให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

   &n

Read more