‘เกษตรฯ – กลาโหม’ ผนึกความร่วมมือครั้งใหญ่ ยกระดับเสริมแกร่งภาคการเกษตร สู่ 4 มิติใหม่ “ช่วยเหลือ ป้องกัน สร้างสรรค์ พัฒนา” มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ฟื้นฟูเศรษฐกิจรายได้เกษตรกร

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหม

Read more

เครือซีพี และกลุ่มบริษัทในเครือฯ ร่วมร้อยเรียงความดี ในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปีที่ 6 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมเพียงกันทั่วประเทศต่อเนื่อง

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

กยท. ต้อนรับคณะผู้แทนพัฒนาระบบการรับรองป่าไม้กัมพูชา ลาว และ FAO หารือ – ชี้แจงแนวทาง ส่งเสริมจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

       วันที่ 24 พ.ย

Read more

ปลัด.กษ. ติวเข้มหน่วยงานเกษตรฯ บูรณาการท่าทีด้านการค้าสินค้าและความร่วมมือเกษตรกับประเทศคู่ภาคีทั่วโลก เตรียมความพร้อมสู่การเปิดตลาด

นายประยูร อินสกุล ปล

Read more