ก.เกษตรฯ จับมือ ธ.ก.ส. เพิ่มมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร ทะลุ 490,000 ล้านบาท ขยายสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมแสวงหาพันธมิตรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับโฉนดเพื่อการเกษตร เสริมสร้างความผาสุกของพี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

   &n

Read more

“รมว.ธรรมนัส” พิจารณา Road map การพิจารณาความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน ย้ำชัด! กษ.ยุคใหม่เน้นการทำงานเชิงรุก ตรวจสอบจริงจัง เพื่อประโยชน์พี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหม

Read more

ร้อยเอก ธรรมนัส เรียกประชุมเตรียมความพร้อมเปิดด่านพรมแดนด่านสิงขร เพื่อเป็นศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน พร้อมดันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นโมเดลต้นแบบ

     วันที่ 7 เม.ย.6

Read more