รมว. ธรรมนัส ประชุมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรฯ ดำเนินการกับผู้เผาพืชผลเกษตรไม่ให้กระทำซ้ำ เพื่อลดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหม

Read more

“สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งเมืองแพร่กู้เงิน กพส.ลงทุนประกอบอาชีพ สหกรณ์ดูแลจัดหาวัสดุและช่องทางตลาดทำให้สมาชิกมีรายได้มั่นคงลดปัญหาหนี้ค้างชำระ”

Read more