เตรียมเปิด”ซูเปอร์มาร์เก็ต”แห่งใหม่ใหญ่กว่าเดิม จำหน่ายผลผลิตครบวงจรสหกรณ์ฯคอนสาร จก.

เคยประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก เกือบหลับแต่กลับมาได้ สำหรับ สหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด หมู่ 3 ต ตำบล ดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ครอบคลุมสมาชิกในพื้นที่ 4  อำเภอใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ(ที่ตั้งสำนักงาน) อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ อ.ภูผาม่านและอ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จนกลายเป็นสหกรณ์แถวหน้าคว้ารางวัลระดับประเทศมาแล้วมากมาย ทั้งรางวัลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2561 หรือล่าสุดคว้ารางวัลดีเด่นระดับ5 ในโครงการเลิศรัฐ ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2566 จากผลงาน “สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตความจน คนสหกรณ์คอนสาร”  ส่งเข้าประกวดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ  

“ตอนนี้มันดีขึ้นแล้ว ก่อนหน้านี้อัตคัดขัดสนไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเกษตรกรชำระหนี้ไม่ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ” อัมพร เดชพรม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด เผยถึงสถานภาพทางการเงินสหกรณ์ฯ ช่วงวิกฤติ ที่ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ก่อนที่จะแก้ปัญหาด้วยการกู้เงินธ.ก.ส.จำนวน 15 ล้านบาทเมื่อปี 2538 มาเสริมสภาพคล่องและจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดได้แก่ โรงสี ไซโล โกดังลานตาก เพื่อเก็บผลผลิตของสมาชิก ที่ส่วนใหญ่ปลูกอ้อย ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง ซึ่งช่วงนั้นราคาผลผลิตเกือบทุกตัวค่อนช้างดี ทำให้สมาชิกมาชำระหนี้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ กระทั่งชำระเงินกู้ธ.ก.ส.จนหมดในอีก 3 ปีต่อมา จากนั้นจึงขายไซโลและโรงสีทิ้งไป เพราะมีค่าใช้จ่ายในการดูแล เก็บไว้เฉพาะโกดังและลานตาก

“พอชำระหนี้ธ.ก.ส.หมด เราก็ขายไซโลกับโรงสีออกไปเลย เพราะผลผลิตไม่มี แต่ต้องดูแลมีค่าใช้จ่ายเลยขายดีกว่าเอาเงินมาทำอย่างอื่น ตอนนั้นขายได้เงินมาแค่ล้านเดียว เหลือแต่โกดังและลานตากไว้เก็บผลผลิตสมาชิก”ผู้จัดการสหกรณ์ฯคอนสารเผย  จากนั้นจึงได้ทำการขอกู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)เพื่อนำมาให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นทุนในการประกอบอาชีพผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ส่วนใหญ่จะทำการกู้ปีต่อปีหรือตามวงรอบผลผลิต ส่วนระยะยาวนั้นมักจะกู้เพื่อจัดซื้อที่ดินทำกิน เครื่องจักรขนาดใหญ่และปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เป็นหลัก  

“เราส่งเสริมเกือบทุกอาชีพพีชผักสมุนไพร ปศุสัตว์ มีวัว หมู ไก่พื้นเมือง ไก่ไข เป็ด มีเงินให้กู้ตามอายุสัตว์อายุพืช อัตราดอกเบี้ยนมีให้เลือกหลากหลาย  บางโครงการต่ำร้อยละบาท บางโครงการก็ไม่มีดอกเบี้ย ระยะเวลากู้ 3 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน   ถ้ากู้ระยะยาวก็ร้อยละ7  เราเป็นลูกหนี้ที่ดีของกรมส่งเสริมสหกรณ์  เราใช้สินเชื่อทุกอย่างที่กรมฯมี   ถ้าเงินไม่พอก็ใช้เงินของสหกรณ์เองใส่เข้าไป”อัมพรระบุ

ส่วนการตลาด เธอย้ำว่าไม่มีปัญหา สหกรณ์จะเป็นผู้ดูแลและรวบรวมผลผลิตของสมาชิกทั้งหมดเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้าทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนโรงงานแปรรูปอ้อย โดยจะมีการซื้อ-ขายในราคาที่เป็นธรรม ส่วนหนึ่งก็จะนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเอง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียว ภายใต้แบรนด์”รุ้งงาม” โดยข้าวหอมมะลิ 105 สนนในราคาจำหน่ายถุงละ 170 บาทต่อ 5 กิโลกรัม ส่วนข้าวเหนียว 160 บาทต่อ 5 กิโลกรัม

“เรื่องการตลาด สหกรณ์จะดูแลทั้งหมด อ้อยเราดิวกับทางโรงงานโดยตรง เรามีสัญญาลูกไร่แต่ละโรงงาน  ส่วนข้าวเราก็นำมาแปรรูปเอง  มีโลโก้สหกรณ์การเกษตรคอนสารตรารุ้งงาม   แปลความหมายว่ามาจากแสงปะทะท้องทุ่งนาสวยงามเป็นสายรุ้งกลางทุ่งนา”เธอให้ข้อมูล

จากความสำเร็จในธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลผลิต และก้าวมาสู่ธุรกิจบริการ ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ มีทั้งปั้มน้ำมันและซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นของตัวเองไว้สำหรับให้บริการสมาชิกกว่า 2,000 ราย  ปัจจุบันสหกรณ์ฯคอนสาร มีสินทรัพย์กว่า 600 ล้านบาท มีเงินฝากสมาชิก 300 ล้านบาทและมีสัดส่วนเงินกู้ที่ใกล้เคียงกัน

“อย่างสหกรณ์ฯชุมแพไม่มีธุรกิจบริการ ลูกค้าเขาเอาแต่สินเชื่ออย่างเดียว ส่วนภูผาม่านกับน้ำหนาวไม่มีสหกรณ์ในพื้นที่ เกษตรกรจึงมาเป็นสมาชิกสหกรณ์เรา เพราะเขามีความเชื่อมั่นใจในสหกรณ์เรา ถึงแม้ระยะทางจะไกลหน่อยก็ยอม”

ผู้จัดการสหกรณ์ฯคอนสารย้ำว่าปัจจุบันสหกรณ์มารุกธุรกิจบริการมากขึ้น โดยขณะนี้ได้สร้างอาคารซูเปอร์มาร์เก็ตขขนาดใหญ่ที่ต่อยอดมาจากของเดิม โดยมีพื้นที่ใช้สอยมากยิ่งขึ้นเพื่อนำผลผลิตทาบการเกษตรของสมาชิกและสินค้าแปรรูปของสหกรณ์วางจำหน่าย โดยใช้เงินของสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารและได้ทำการขอกู้เงินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์(กพส.)จำนวน 5 ล้านบาทใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาซื้อสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการกพส.

“ปัจจุบันเรามีเงินฝากสมาชิกประมาณ 300 ล้าน กู้กับฝากมีสัดส่วนเท่า ๆ กัน เพราะเราบังคับสมาชิกทุกคนต้องฝาก  เงินกู้กรมฯ 5 ล้านตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขอกู้เพื่อเอามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในซูเปอร์มาเก็ตยังไม่ได้รับอนุมัติ รออยู่ค่ะ  ส่วนอาคารหลังใหม่เพิ่งทดลองเปิดใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  รอท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มาเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการ” อัมพร เดชพรม ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด กล่าวทิ้งท้าย

  นับเป็นอีกก้าวความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรคอนสาร จำกัด ที่บริหารงานภายใต้ธีม”สร้างรายได้ ขายผลผลิต พิชิตความจน คนสหกรณ์คอนสาร” ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสมาชิกโดยรวม และเป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์การเกษตรอื่นได้เป็นอย่างดี