ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ ย้ำพันธกิจ We Promise ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม “Green way WP Energy CSR Day”

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการธุรกิจแก๊สปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภายใต้ แบรนด์ เวิลด์แก๊ส เดินหน้าจัดกิจกรรม “Green way WP Energy CSR Day” นำคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทร่วมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของไทย เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero” พร้อมทั้งส่งมอบแก้วพลาสติกที่ใช้แล้วให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งมอบต่อให้กรมป่าไม้นำไปใช้ปลูกพันธุ์กล้าไม้เพื่อลดการใช้ถุงดำ ในโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” (Kaeokla for you) สัญจร ณ สวนสัตว์เปิดเขาคุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ เชื่อในความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยพลังของการคิดบวก (Positive Progress) โดยดำเนินงานภายใต้แนวคิด  “We Promise” ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นจริงต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททุกฝ่าย ผ่านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ และล่าสุดได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ “Green way WP Energy CSR Day” โดยพาคณะผู้บริหารและพนักงานในองค์กรกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืช คืนพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศเพื่อแก้วิกฤตโลกร้อน ซึ่งในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ต้นไม้ 1 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เฉลี่ย 9-15 กิโลกรัม/ปี”“พร้อมกันนี้ ได้ส่งมอบแก้วพลาสติกใช้แล้วให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับส่งมอบต่อให้กรมป่าไม้นำไปใช้ปลูกพันธุ์กล้าไม้ที่จะนำไปปลูกเพื่อลดการใช้ถุงดำ ในโครงการ “แก้วกล้า เพื่อเธอ” (Kaeokla for you) สัญจร ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนที่ต้องการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ ‘เวิลด์แก๊ส ZERO WASTE You ทิ้ง We Turn’ ที่มีจุดเริ่มต้นจากที่เราเปลี่ยนขยะภายในงานเทศกาลอาหารที่เราเป็นผู้สนับสนุนไม่ให้สูญเปล่าและนำกลับมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เราเปิดโอกาสให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน บุคลากรภายในอาคารสำนักงานที่เราดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้มีส่วนร่วมบริจาค และยังได้รับความร่วมมือจากร้านอาหารที่เป็นผู้ประกอบการใน Worldgas Community “เพื่อนคู่คิด ธุรกิจร้านอาหาร” ช่วยตั้งจุดรับบริจาคแก้วภายในร้านอาหาร จึงทำให้เราสามารถส่งต่อแก้วในโครงการนี้ไปได้ถึง 10,075 ใบ คิดเป็นการปลูกพันธุ์กล้าไม้จำนวน 10,075 ต้น ที่จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น” คุณชมกมล กล่าวเสริมคุณณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า “ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ WP Energy เล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจิตสำนึกเกี่ยวกับความสำคัญของธรรมชาติให้กับพนักงานในองค์กร ทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนและแก๊สหุงต้มเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสวนสัตว์ฯ อีกด้วย นอกจากนี้ แก้วพลาสติกที่รับมาจากโครงการ แก้วกล้า เพื่อเธอ (Kaeokla for you) นอกจากจะส่งมอบให้กรมป่าไม้แล้ว อีกส่วนหนึ่งจะถูกนำไปบริจาคให้หน่วยงานภายนอกต่างๆ ที่ต้องการนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ ให้กับผู้บกพร่องทางการเคลื่อนไหวต่อไป”