ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ด้วย..ชุดตรวจสุขภาพและแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค ชุ่มฉ่ำไปด้วยความรักและสุขภาพดีทั้งครอบครัว

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นเรื่องสุขภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการค้นหาโรคหรือปัญหาสุขภาพในระยะเริ่มแรกซึ่งจะช่วยทำให้วางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการฉีดวัคซีนสร้างเกราะคุ้มกันจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อต้านเชื้อโรคและลดความรุนแรงของโรค

โรงพยาบาลหัวเฉียว ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ด้วยชุดตรวจสุขภาพและแพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรค ชุ่มฉ่ำไปด้วยความรักและสุขภาพดีทั้งครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 081-234-1363 / 0-2223-1351 ต่อ 3473, 3474