สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 7.00 น.

ภาพอากาศวันนี้ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
คาดการณ์ : ช่วงวันที่ 20-22 ก.พ. 67 ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางแห่ง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

  1. สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวม : ปริมาณน้ำรวม 67% ของความจุเก็บกัก (54,776 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำใช้การ 53% (30,567 ล้าน ลบ.ม.) การประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำเฝ้าระวังน้ำน้อย 4 แห่งภาคเหนือ: สิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จุฬาภรณ์ ภาคตะวันออก: คลองสียัด ภาคกลาง : กระเสียว (ต้องเฝ้าระวังในช่วงฤดูแล้ง)

3.คุณภาพน้ำ : เฝ้าระวังความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่ามาตรฐานอาจส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา และในแม่น้ำบางปะกงสูงกว่ามาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อการเกษตร

  1. กิจกรรมสำคัญ : เมื่อวันที่ 18 ก.พ.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหารและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองหาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร ติดตามแผนพัฒนาเพิ่มความจุ ซึ่งทางกรมชลประทานได้มีแผนที่จะดำเนินการและการดึงน้ำหนองหารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และได้มอบนโยบายให้ระบายน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และปล่อยพันธุ์ปลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น