กรมส่งเสริมการเกษตร ออกโรงเตือน อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ สอบถามก่อนกรอก เจ้าหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ขณะนี้ มีมิจฉาชีพแอบอ้าง ทำการจัดทำเว็บไซต์ปลอมให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเชิญชวนให้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และจัดตั้ง Line group ใช้ชื่อ “กรมส่งเสริมเกษตร” โดยเนื้อหาที่แจ้งระบุว่า หากเกษตรกรไม่ยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ ไร่ละ 1,000 บาท และมีการดึงเกษตรกรเข้ากลุ่มอัตโนมัติ พร้อมพูดคุย เสนอให้ความช่วยเหลือในบริการต่าง ๆ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เว็บไซต์และ Line group ดังกล่าว ไม่ใช่ชื่อของหน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรไม่มีการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว จึงขอแจ้งให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลส่งให้แก่มิจฉาชีพ หากเกษตรกรท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถาม โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรง

ทั้งนี้ เว็บไซต์หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร คือ https://www.doae.go.th/ โดยข้อสังเกตในเบื้องต้น หากเป็นหน่วยงานของรัฐในประเทศไทย จะลงท้ายด้วย go.th และ Line Official หลักของกรมส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า ข่าวส่งเสริมการเกษตร

สำหรับโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยจะให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด ไม่เกิน 20 ไร่ นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำการส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ธกส. จะเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงต่อไป

“กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเน้นย้ำ โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ และโปรดดูรายละเอียดช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ และหากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่โดยตรงเท่านั้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมให้การช่วยเหลือ” นางอัญชลี กล่าวเน้นย้ำ