รมช.เกษตรไชยา สั่งการด่วนเร่งช่วยเหลือเกษตรกร และสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วม

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตรฯ สั่งด่วนอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ย้ำปัญหาเกษตรกรเราต้องเร่งแก้ไข

นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตร และสหกรณ์ ได้สั่งการด่วน ให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในขณะนี้ ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ไปในที่ปลอดภัย เน้นย้ำให้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยได้จัดการช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างเต็มที่อย่างเป็นระบบ โดยได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ พร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมได้ตลอดเวลา และที่ผ่านมาได้ปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกร จัดส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาลเข้าดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่วยทั่วประเทศแล้ว โดยย้ำกรมปศุสัตว์ต้องเร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ขอรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ดังนี้ มีจังหวัดได้รับผลกระทบจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก 13 อำเภอ 25 ตำบล 61 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,453 ราย มีสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน 93,878 ตัว เป็นโค 4,684 ตัว กระบือ 1,187 ตัว สุกร 2,888 ตัว แพะ/แกะ 46 ตัว และสัตว์ปีก 85,073 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์จำนวน 86 ไร่ มีการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ดังนี้
1. พืชอาหารสัตว์ จำนวน 22,660 กิโลกรัม
2. อพยพสัตว์ จำนวน 3,157 ตัว
3. สนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ/วิตามิน) จำนวน 489 ชุด
4. รักษาสัตว์ 219 ตัว
5. ถุงยังชีพจำนวน 134 ถุง