ผอ.สนามบินเชียงใหม่เตรียมข้อมูลแผนพัฒนาฯที่เดิม-แนวก่อสร้างแห่งใหม่-ขยายเวลา 24 ชม.ให้นายกฯ’เศรษฐา’

เชียงใหม่ 15 ก.ย.- นายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในโอกาสที่นายเศษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะ จะเดินทางลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่สุดสัปดาห์นี้ ทางท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมความพร้อมรายงานถึงศักยภาพการบริการที่จะรองรับการขยายตัวรวมถึงแผนการพัฒนาในระยะที่ 1 ที่ขณะนี้ได้ผู้ว่าจ้างดำเนินการแล้ว เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 ล้านคนต่อปี สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ทอท. และยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งปัจจุบันเกิน 8 ล้านคนไปแล้ว จากปกติรองรับเฉลี่ยสูงสุดได้ 15 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งหลังช่วงโควิด-19 ดีขึ้นตอนนี้ขยับขึ้น 70% (ราว 150 เที่ยวบินต่อวันจากกว่า 200 เที่ยวบิน/วัน) หากการพัฒนาแล้วเสร็จก็จะรองรับได้อีกเท่าตัวหรือ 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง

“ตอนนี้ได้บริษัทจ้างเหมาแล้ว กลุ่มบริษัท ที.ซี.เอ็ม.เอ.(TCMA) ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 คาดว่า จะใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างประมาณ 3 ปี และเปิดใช้งานได้ภายในปี 2572 รวมทั้งแผนระยะต่อไปที่กำลังศึกษาการสร้างแห่งที่ 2 ในอนาคตด้วย”


นอกจากนี้กำลังพิจารณาขยายเวลาบริการเป็น 24 ชม.ซึ่งจะรองรับสายการบินระหว่างเทศ เช่น ยุโรปได้มากขึ้น โดยอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและดูเรื่องกฎระเบียบต่างๆให้สอดรับเพราะตอนนี้เปิดบริการถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทางกลุ่ม stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียในการให้บริการในท่าอากาศยานต่างก็เห็นด้วย ส่วนจะทันในช่วงไฮซีซั่นนี้หรือไม่ยังไม่แน่ใจเพราะต้องดูระเบียบกฎหมายประกอบด้วย แต่ไฮซีซั่นนี้หรือช่วง Golden week กลุ่มชาวจีนจะเข้ามาเพิ่มคาดว่า ช่วงนั้นผู้โดยสารอาจถึงวันละ 3 หมื่นคนซึ่งสนามบินก็มีความพร้อมรองรับได้ทุกด้าน รวมทั้งเรื่องของการจราจร ระบบระบายน้ำที่เป็นปัญหาบริเวณทางเข้าออกตอนนี้ทางจังหวัด ทางหลวงและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้ว ซึ่งทั้งหมดก็เตรียมข้อมูลเพื่อให้รายละเอียดกับนายกรัฐมนตรีในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย