‘กรมเจรจาฯ’ เผย สหรัฐฯ เจ้าภาพเอเปคเดินหน้าสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภูมิภาคที่ยั่งยืนและครอบคลุม

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (CTI) เผย สหรัฐฯ เจ้าภาพเอเปคปีนี้ เดินหน้าสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ มุ่งสู่ภูมิภาคที่ยั่งยืนและครอบคลุม มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกทางการค้า ทั้งกำจัดขยะในทะเล เคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็น และปรับปรุงพิกัดรายการสินค้าสิ่งแวดล้อม พร้อมกำหนดสาขาสำหรับการจัดทำ FTA เอเชีย-แปซิฟิก มุ่งสู่ FTA ที่มีมาตรฐานสูง

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน (CTI) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ เมืองปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อติดตามการสานต่อการดำเนินงานของเอเปคในปี 2565 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว รวมทั้งได้หารือเรื่องการบริการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำจัดขยะในทะเล การเคลื่อนย้ายสินค้าจำเป็น เพื่อรับมือกับวิกฤตใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การปรับปรุงพิกัดรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และการเตรียมความพร้อมให้สมาชิกเอเปค สามารถตั้งรับและปรับตัวให้เข้ากับบริบทการค้าและความท้าทายใหม่ๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับการจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) เอเชีย-แปซิฟิก สมาชิกเอเปคได้ร่วมกันกำหนดสาขาที่จะดำเนินการ อาทิ การอำนวยความสะดวกทางการค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล การสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และผู้ประกอบการสตรี โดยจะช่วยให้การทำงานมีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถจัดการกับประเด็นการค้าการลงทุนและความท้าทายใหม่ๆ ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งหากสมาชิกเอเปคเห็นชอบร่วมกัน จะสนับสนุนการจัดทำ FTA ที่มีมาตรฐานสูงในอนาคต

นางอรมน เสริมว่า สหรัฐอเมริกาในฐานะเจ้าภาพเอเปคในปีนี้ ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมเอเปค คือ “สรรค์สร้างอนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืน” โดยผลักดัน 3 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การเสริมสร้างภูมิภาคที่ยืดหยุ่นและเชื่อมโยงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีนวัตกรรมสำหรับความยั่งยืนในอนาคต และการเน้นย้ำอนาคตที่เท่าเทียมและครอบคลุมสำหรับทุกคน ซึ่งสหรัฐฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนของพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา FTA การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการค้าและความครอบคลุม และการประชุมเชิงนโยบายการค้าดิจิทัลผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เอื้อต่อการไหลเวียนของข้อมูล ในห้วงสัปดาห์การประชุม CTI อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2565 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปค มีมูลค่า 407,722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 69.1% ของการค้ารวมของไทย โดยไทยส่งออกไปเอเปค มูลค่า 201,703 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากเอเปค มูลค่า 206,019 ล้านดอลลาร์สหรัฐ