กรมการปกครองเล็งฟันวินัยร้ายแรงข้าราชการออกใบอนุญาตครอบครองปืนให้กับผู้ต้องหาผู้มีประวัติอาชญากรรมคดีอาวุธปืนและยาเสพติด

จากกรณีข้าราชการฝ่ายปกครองเกี่ยวพันคดีอาวุธปืนและยาเสพติดตามที่ปรากฏข่าวบนสื่อต่างๆ
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัด ได้ดำเนินการมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ดำเนินการสอบสวนข้าราชการฝ่ายปกครองที่ปรากฎในข่าว กรณีออกใบอนุญาตครอบครองปืนให้กับผู้ต้องหาผู้มีประวัติอาชญากรรมคดีอาวุธปืนและยาเสพติด ทั้งนี้ หากพบการกระทำผิดจริงให้ดำเนินการโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยทันที

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้ประสานความร่วมมือกับกรมการปกครอง โดยได้รวบรวมข้อมูลเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมการปกครอง เพื่อดำเนินการในกรณีดังกล่าวต่อไป

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้เน้นย้ำและมีหนังสือกำชับ ซักซ้อมแนวทางการแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอาวุธปืนท้องที่ ฯ และแนวทางการออกหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืน ให้ดำเนินการพิจารณาด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายเป็นสำคัญ กรณีพบผู้ครอบครองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ให้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต