“เดิน-วิ่ง การกุศล Thatakiap Run 2022″งานใหญ่สุดท้ายในฐานะนายอำเภอท่าตะเกียบ

ภารกิจสุดท้ายในวันหยุดและวันที่ต้องเดินทางไปรับตำแหน่งนายอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นายอำเภอท่าตะเกียบ ได้ฝากผลงานทิ้งไว้ให้พี่น้องชาวท่าตะเกียบได้รำลึกถึง ด้วยการจัด
กิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล Thatakiap Run 2022”
ณ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อำเภอท่าตะเกียบ โดยมีนายณัฐพงษ์สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธาน

ด้วยตระหนักว่าทุกวันนี้อำเภอท่าตะเกียบ ยังคงประสบปัญหาช้างป่าออกมาทำลายพืชผลทางการเกษตร บ้านเรือน และทรัพย์สินต่างๆ รวมถึงทำร้ายร่างกายราษฎรได้รับบาดเจ็บและบางรายถึงกับเสียชีวิต ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตตามปกติ ในกรณีความเสียหายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของทางราชการ ประชาชน ก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ
ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน อำเภอท่าตะเกียบจึงได้ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนของอำเภอท่าตะเกียบ จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากช้างป่า อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขึ้น ซึ่งกองทุนได้ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากช้างป่า ทั้งในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรและบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รวมถึงการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากช้างป่า ดังนั้นเพื่อให้กองทุนสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างต่อเนื่องอำเภอท่าตะเกียบจึงได้จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง การกุศล Thatakiap Run 2022” ขึ้น จากความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคีของทุกๆ ฝ่ายนี้ มั่นใจได้ว่ากองทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากช้างป่า จะยังประโยชน์ให้กับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

สำหรับภารกิจใหม่ในบทบาทนายอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวรัศมินท์ พฤกษาทร นับเป็นนายอำเภอหญิงคนแรกของอำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งมีเรื่องที่ท้าทายความสามารถมากมาย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่กำลังเริ่มฟื้นตัวจากปัญหาโควิด 19 รวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน วิถีประมงพื้นบ้านและอีกหลากหลายอาชีพที่น่าสนใจ ซึ่งเราคงต้องติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอหญิงแกร่งท่านนี้ต่อไป

คำขวัญอำเภอแหลมสิงห์ : เล่นน้ำตกพลิ้ว ชมวิวชายทะเล เที่ยวเตร่ตึกแดง
โชว์แสดงโลมา กุ้งปูปลาผลไม้มากมี เสื่อดีบางสระเก้า
เกาะนมสาวอ่างกระทิง แหลมสิงห์จันทบูร