สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตวิชาชีพแก่สมาชิก”ครอบครัวม.ก.”

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธ.ค.65 เวลา 09.30-12.00 ทีมงานสถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตวิชาชีพการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และฮอร์โมนไข่ โดยพ่อจำรัส เรือนแก้ว. วิทยากรจิตอาสา “ครอบครัวม.ก.” และสาธิตการปักผ้าด้วยมือ (ผ้าพื้นเมือง) โดย แม่ศรีนวล พิมเสน และแม่จันทร์ตา ภิระตา. วิทยากรจิตอาสา “ครอบครัวม.ก.” ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก” เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบอาชีพการเกษตรและงานหัตกรรมฝีมือ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

ในการนี้. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผอ.ใหญ่สถานีวิทยุม.ก. รก.ผอ.สถานีวิทยุม.ก.เชียงใหม่ กล่าวขอขอบคุณวิทยากรจิตอาสา ที่เสียสละเวลามาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ฟัง “ครอบครัวม.ก.” “มา ณ โอกาสนี้สำหรับกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว “ครอบครัวม.ก.” มีทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้เกษตรกร ผู้สูงอายุ “ครอบครัวม.ก.”นำสินค้ามาจำหน่ายทั้งกล้าไม้พันธุ์ดี ผักปลอดสารพิษ นวัตกรรมท้องถิ่น ผลิภัณฑ์แปรรูปต่าง ๆ เกษตรกร ผลิตเอง จำหน่ายเอง ราคาเป็นกันเอง มาอุดหนุนกันได้ ณ สถานีวิทยุม.ก. เชียงใหม่ บ้านแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรฯ 053-040-228″สถานีวิทยุม.ก. สถานีวิทยุเพื่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตร ภาษา วัฒนธรรมและบริการสาธารณะ”