หนาวนี้ชวนเที่ยว “สวนป่าเศรษฐกิจ”อ.อ.ป. โซนภาคเหนือ เปิดเช็คอิน 7 สวนป่า รับนักท่องเที่ยว

นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการ และประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่งผลทำให้อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเริ่มคึกคักทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับในช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปีเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวและเป็น High season ของการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้ประชาชนต่างเริ่มวางแผนการเดินทางที่จะไปพักผ่อนและท่องเที่ยวรับลมหนาวในพื้นที่ภาคเหนือในช่วงปลายปีเป็นจำนวนมาก

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า อ.อ.ป. ได้พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือที่มีความพร้อมสำหรับเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจในด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากพันธกิจหลักของ อ.อ.ป. ในด้านส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมให้กับประเทศ โดยสวนป่า อ.อ.ป. ในพื้นที่ภาคเหนือที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ สวนป่าดอยบ่อหลวง, สวนป่าวัดจันทร์, สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง, สวนป่าแม่ละเมา จังหวัดตาก และสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับ 7 สวนป่าข้างต้นนั้นถึงแม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือเหมือนกันแต่มีลักษณะภูมิประเทศ
ที่แตกต่างกัน ทำให้ความสวยงามของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไป โดยสามารถจำแนกออกได้ดังนี้ 1) สวนป่าดอยบ่อหลวง และสวนป่าวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ สวนป่าสนที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นสวนป่าขึ้นชื่อของ อ.อ.ป. ที่ถูกจองเยอะที่สุด 2) สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก สวนป่าเศรษฐกิจที่ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทำให้ที่พักในบริเวณสวนป่าเหล่านี้ถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ และความเขียวขจีของไม้เศรษฐกิจนับพันไร่ 3) สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน สวนป่าเชิงนิเวศน้องใหม่ที่เปิดให้บริการทั้งบ้านพักและบ่อน้ำพุร้อน
เพื่อสุขภาพ และ 4) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง นอกจากจะเป็นพื้นที่ในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยแล้ว ที่นี่ยังเปิดให้บริการบ้านพักและกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับช้างอีกด้วย

โฆษก อ.อ.ป. กล่าวทิ้งท้ายว่า สวนป่า อ.อ.ป. มีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ท่านที่จะเข้ามาพักผ่อนในช่วง High season และช่วงเวลาอื่นๆ ทั้งนี้ หากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจและอยากเข้าเยี่ยมชมสวนป่าของ อ.อ.ป. สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือโทร. 02 282 3243 – 7 (ตามวันและเวลาราชการ)